Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan fiiller türeten eklerdir.

–e   (–a, –e)
kana–, türe–, oyna– (oyun–a–), boşa–, tüne

Sponsor Bağlantılar

–de   (–da, –de)
fısılda–, hışırda–, gıcırda–, gümbürde–, fokurda

–el   (–l, –al, –el, –ıl, –il, –ul, –ül)
azal–, düzel–, yönel–, çoğal– (çok–al–), daral–, doğrul–, eğril–, incel–, durul

–er   (–r, –ar, –er)
karar–, ağar– (ak–ar–), öner–, sarar– (sarı–ar–), yeşer– (yeşil–er–), morar

–ik   (–ık, –ik, –uk, –ük)
birik–, acık– (aç–ık–), gecik– (geç–ik–), gözük

–imse   (–ımsa, –imse, –umsa, –ümse)
benimse–, özümse–, azımsa

–kir   (–kır, –kir, –kur, –kür)
haykır–, fışkır–, püskür–, tükür–, hıçkır

–le   (–la, –le)
sula–, yükle–, dişle–, hatırla–, ekle–, yolla–, başla–, özetle–, ciltle–, avla–, ucuzla–, şişmanla–, yumurtla– (yumurta–la–), temizle–, gizle–, konakla–, zıpla–, ofla–, pufla–, patla–, gürle–, çınla–, mele–, havla

–len   (–lan, –len)
hastalan–, yaşlan–, güneşlen–, evlen–, sinirlen–, öfkelen–, kuşkulan

–leş   (–laş, –leş)
şakalaş–, dertleş–, haberleş–, sözleş–, katılaş–, uzaklaş–, buharlaş–, güzelleş

–se   (–sa, –se)
susa–, duraksa–, garipse–, önemse

Sözcükte Yapı

Ekler

I.  Yapım Ekleri

1. Addan Ad Yapan Ekler
2. Addan Fiil Yapan Ekler
3. Fiilden Fiil Yapan Ekler
4. Fiilden Ad Yapan Ekler

II.  Çekim Ekleri

a) Ad Çekim Ekleri
1. İyelik Ekleri
2. Durum Ekleri
3. Çokluk Eki (-lar, -ler)

b) Fiil Çekim Ekleri
1. Kip Ekleri
2. Kişi Ekleri