Tunç Kafiye Nedir?

Kafiyeyi oluşturan sözcüklerden biri diğerinin içinde geçiyorsa buna “tunç kafiye” denir.

Bursa’da eski bir cami avlusu

Sponsor Bağlantılar

Mermer şadırvanda şakırdayan  su                 su’lar  tunç kafiye   (tam kafiye)

                          Ahmet Hamdi Tanpınar

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı  duvar

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim  var         var’lar  tunç kafiye  (zengin kafiye)

                                                   Mehmet Âkif Ersoy

Her şey akar, su tarih, yıldız, insan ve  fikir;

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden  kir.         kir’ler  tunç kafiye  (zengin kafiye)

                                        Necip Fazıl Kısakürek

Durgunlaşıp engin, silinirken  k ı r ı ş ı k l a r,         ışıklar’lar  tunç kafiye

Oklar gibi fışkırmada her yandan  ı ş ı k l a r…       (ışık’lar  zengin kafiye, lar’lar  redif)

                                         Orhan Seyfi Orhon

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma,  sakın

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca  akın           akın’lar  tunç kafiye  (zengin kafiye)

                                              Mehmet Âkif Ersoy

Düşmanın sitemi yürekler  e z e r

İnsan bu kahr ile canından  b e z e r                      ezer’ler  tunç kafiye

Gülşende yabancı köpekler  g e z e r                     ( ez’ler  tam kafiye,  er’ler  redif )

Erler meydanında insan kalmamış

                            Rıza Tevfik Bölükbaşı

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

* Yarım Kafiye
* Tam Kafiye
* Zengin Kafiye
* Tunç Kafiye
* Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

* Seci
* Aliterasyon
* Asonans