Zengin Kafiye Nedir?

Mısra sonlarındaki üç veya daha fazla ses (harf) benzerliğine “zengin kafiye” denir.

Nasıl duvarda değişmeksizin durursa  resim

Sponsor Bağlantılar

Nasıl güzelse Boğaz her saatte, her  mevsim            sim’ler zengin kafiye

                                           Faruk Nafiz Çamlıbel

Can bedenden  ayrılacak

Tütmez baca yanmaz  ocak

Selâm olsun kucak  kucak                   cak’lar  zengin kafiye

Dostlar beni hatırlasın

                           Âşık Veysel

Üstünde gökyüzü, ufuklara karşı.

Senin her yer: caddeler, meydan, çarşı…          arşı’lar  zengin kafiye

Kardeşim nefes alıyorsun ya!

                            Ziya Osman Saba

Olur mu, dünyaya indirsem kepenk:

Gözyaşı döksem, Nuh tufanına denk?                      enk’ler  zengin kafiye

                              Necip Fazıl Kısakürek

Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk

Soğuk bir mart sabahı… Buz tutuyor her soluk           luk’lar  zengin kafiye

                                           Faruk Nafiz Çamlıbel

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!             arya’lar  zengin kafiye

                                           Necip Fazıl Kısakürek

NOT: Arapça ve Farsça sözcüklerde bir ünsüz ve bir uzun ünlü (â, î, û) ile yapılan kafiyelar da zengin kafiye sayılır.

Efendimsin cihânda   i’t i b â r ı m   varsa  sendendir

Miyân-ı âşıkanda   i ş t i h â r ı m   varsa  sendendir

                                                                      Şeyh Galip

(Efendimsin, dünyada bir saygınlığım varsa sendendir. Âşıklar arasında bir ünüm varsa sendendir.)

âr’lar  zengin kafiye,    -ım varsa sendendir’ler  redif

Gönülde min gamum vardur ki pinhân  eylemek olmaz

Bu hem bir gam ki el ta’nından efgân  eylemek olmaz

                                                                         Fuzûlî

(Gönlümde binlerce derdim var, gizleyemiyorum. Herkes ayıplayacak diye de ağlayıp haykıramıyorum; bu da başka bir dert.)

ân’lar  zengin kafiye,   eylemek olmaz’lar  redif

Fermân-ı aşka cân ile var   i n k i y â d ı m ı z

Hükm-i kazâya zerre kadar yok   i n â d ı m ı z

                                                            Bâkî

(Aşkın emrine canla başla uyarız. Kaderin hükmüne karşı en ufak bir direnme göstermeyiz.)

âd’lar  zengin kafiye,   -ımız’lar  redif

Şöyle olmış câm-ı aşk-ı yârdan mest ü harâb

Kendüsin  dîvârdan  dîvâra  urmış  âfitâb               âb’lar  zengin kafiye

                                                Bâkî

(Güneş, sevgilinin aşkının kadehinden öylesine kendinden geçmiş ki, kendini duvardan duvara vurmuş.)

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

* Yarım Kafiye
* Tam Kafiye
* Zengin Kafiye
* Tunç Kafiye
* Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

* Seci
* Aliterasyon
* Asonans