Yazar: bitkiler

Adi Kartopu

Familya : Caprifoliaceae Latince : Viburnum opulus (V. lobatum, Opulus vulgaris) Türkçe : ADİ KARTOPU Adi Kartopu Doğal Yayılış ve Rakım Avrupa ve Kuzey Afrika’dan Kuzey Asya’ya kadar olan bölgelerde ve ülkemizde doğal olarak, Marmara, Karadeniz Bölgeleri’nde ve hatta iç kesimlerde yetişir. Adi Kartopu Toprak ve Besin İsteği Humuslu ve asidik toprakları sever. Ağır killi, rutubetli, ıslak topraklar ile tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur. Kireçli topraklardan kaçınır. Adi Kartopu Donlara Duyarlılık Donlara az duyarlıdır. Adi Kartopu Sıcaklık ve Nem İsteği Nemli iklim bölgelerinden hoşlanır. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Adi Kartopu Tohum Özellikleri Tohum toplama zamanı Eylül ayıdır....

Devamını Oku

Adi Kadın Tuzluğu (Berberis, Karamuk, Çoban Tuzluğu, Diken Üzümü)

Familya : Berberidaceae Latince : Berberis vulgaris Türkçe : ADİ KADIN TUZLUĞU (Berberis, Karamuk, Çoban Tuzluğu, Diken Üzümü) Adi Kadın Tuzluğu (Berberis, Karamuk, Çoban Tuzluğu, Diken Üzümü) Doğal Yayılış ve Rakım Kuzey kesimler hariç tüm Avrupa’da, Kafkaslar, İran ve yurdumuzun Kuzey Anadolu orman İçi açıklılarında ve orman kıyılarında yetişir. 1900 m. rakıma kadar çıkar. Adi Kadın Tuzluğu (Berberis, Karamuk, Çoban Tuzluğu, Diken Üzümü) Toprak ve Besin İsteği Rutubetli ancak iyi drene olan, gevşek, kireçli ve killi kireçli topraklarda yetişir. Humusça fakir, kuru veya yarı nemli topraklarda da yetişebilir. Adi Kadın Tuzluğu (Berberis, Karamuk, Çoban Tuzluğu, Diken Üzümü) Donlara Duyarlılık...

Devamını Oku

Adi Fındık (Orman Fındığı)

Familya : Betulaceae Latince : Corylus avellana Türkçe : ADİ FINDIK (Orman Fındığı) Adi Fındık (Orman Fındığı) Doğal Yayılış ve Rakım Tüm Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde Kuzey Anadolu ve Marmara BölgesVnde doğal olarak bulunur. Sahil kesimlerinden 1600 m. rakıma kadar çıkmakla birlikte optimal gelişimini 800 m. rakıma kadar yapar. Adi Fındık (Orman Fındığı) Toprak ve Besin İsteği Serin, gevşek, derin ve besince zengin killi topraklarda iyi yetişir. Asitti toprakları sevmez, kireçten etkilenmez. Yüksek rakım ve bol yağış alan yerlerde toprağın periyodik olarak 200 kg./ da. olacak şekilde 4 yılda bir kireçlenmesi gerekir. Adi Fındık (Orman Fındığı) Donlara Duyarlılık Şiddetli...

Devamını Oku

Adi Duglas (Duglas Göknarı)

Familya : Pinaceae Latince : Pseudotsuga menziesii Türkçe : ADİ DUGLAS (Duglas Göknarı) Adi Duglas (Duglas Göknarı) Doğal Yayılış ve Rakım Kuzey Amerika’nın batısında yetişir. Castanetum ve Fagetum Zonu’nun serin kesim­leri İle Picetum Zonu’nun bir kısmında yayılış gösterir. Yurdumuzda Karadeniz Bölgenîn denize bakan yamaçlarında yetiştirilmektedir. Adi Duglas (Duglas Göknarı) Toprak ve Besin İsteği Humuslu, balçıklı, nemli ve asit topraklarda iyi gelişir. Toprağının havalanabilir ve drenajının iyi olması gerekir. Kireçli, taban suyu yüksek, sürekli ıslak ve ağır killi topraklan sevmez  pH > 6.5′ ta kloroz olur. Adi Duglas (Duglas Göknarı) Donlara Duyarlılık Gençlikte ilkbahar donlarından ve dikimin ilk yıllarında sonbahar...

Devamını Oku

Açelya

Familya : Ericaceae Latince : Azalea spp. Türkçe : AÇELYA Açelya Doğal Yayılış ve Rakım Genellikle şiddetli asit topraklarda yetişir. Toprağa yosun ilave edilmeli, bir miktar pamuk tohumu karıştırılmalı, özel açelya gübresi kullanılmalı ve deniz anası ezmesi verilmelidir. Toprağına 5-7 cm. kalınlıkta meşe yaprağı, çam ibreleri, turba yosunu ve testere talaşı konması gelişimi üzerinde çok olumlu etki yapar. pH =3-4 optimaldir. Açelya Toprak ve Besin İsteği Doğu Asya, Güney Amerika ve Japonya ‘da doğal olarak yetişir. Açelya Donlara Duyarlılık Yaprağını dökmeyenler -7   C, dökenler ise -29 ÜC sıcaklıklara kadar dayanır. Açelya Sıcaklık ve Nem İsteği Güneşsiz, aydınlık, serin bir...

Devamını Oku

Acem Borusu

Familya : Bignoniaceae Latince : Campsis radican (Bignonia radicans) Türkçe : ACEM BORUSU Acem Borusu Doğal Yayılış ve Rakım Vatanı Kuzey Amerika’dır. Ülkemizde de yetiştirilir. Acem Borusu Toprak ve Besin İsteği Toprak istekleri bakımından kanaatkardır. Normal, taze, bahçe-toprağında iyi gelişir. İyi drenajlı, besince zengin, hafif ve nötral toprakları sever. Acem Borusu Donlara Duyarlılık Kuvvetli donlardan zarar görse de ilkbaharda yeniden sürgün verirler. Acem Borusu Sıcaklık ve Nem İsteği Sıcak yerleri sever, korunaklı yerlerde kış soğuklarına dayanır ancak, su baskınlarına dayanıksızdır. Acem Borusu Tohum Özellikleri Tohumlar yeşil veya sarımsı kahve renkli olup iki adet düz kanatlıdır. Sonbaharda toplanan tohumlar kuru...

Devamını Oku

Tesbih Ağacı

Familya : Meliaceae Latince : Melia azedarach (M. japonica) (Zanzelek) Türkçe : TESBİH AĞACI Tesbih Ağacı Doğal Yayılış ve Rakım Anavatanı Doğu Asya ve Himalayalar olup Avrupa’da ve ülkemizde de yetiştirilir. Tesbih Ağacı Toprak ve Besin İsteği Nemli, yarı nemli ve vejetasyon döneminde sık sulanan topraklar ister. Ağır killi topraklar ile kireçli, kurak ve kumlu topraklarda da yetişebilir. Tesbih Ağacı Donlara Duyarlılık Donlara duyarlıdır. Maksimum’-5   C sıcaklıklara kadar dayanır. Tesbih Ağacı Sıcaklık ve Nem İsteği Utman kestane iklimini sever. Düzenli sulama ister. Soğuğa dayanıklı değildir. Tesbih Ağacı Tohum Özellikleri Tohum nohut büyüklüğünde ve serttir. Her meyvede 5-8 adet tohum...

Devamını Oku

Titrek Kavak

Familya : Salicaceae Latince : Populus tremula Türkçe : TİTREK KAVAK Titrek Kavak Doğal Yayılış ve Rakım Batı Avrupa, Kuzey Afrika’dan Asya içlerine, Sibirya ve Japonya’ya kadar doğal yayılış gösterir. Ülkemizde hemen hemen bütün ormanlık bölgelerde yetişen öncü bir türdür. Göknar, sarıçam, kayın ve karaçam ile karışık meşçereler kurar. 2300 m. rakıma  kadar çıkar. Titrek Kavak Toprak ve Besin İsteği Madence zengin, nemli, kumlu-killi topraklarda ve yeraltı suyuna yakın olan çevrelerde iyi gelişir. Kurak ve nispeten az verimli topraklarda da yetişir. pH=4-5 optimal olup 7’den büyük olduğu kötü koşullarda kentlerde öncü ağaçtır. Titrek Kavak Donlara Duyarlılık Donlara dayanıklıdır. Titrek...

Devamını Oku

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı)

Familya : Pinaceae Latince : Cedrus libani Türkçe : TOROS SEDİRİ (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Doğal Yayılış ve Rakım En geniş yayılış alanı Anadolu ve özellikle Güney Anadolu’dur. Ayrıca Lübnan ve Suriye’de yetişmektedir. Yurdumuzda en fazla 2400 m. rakıma kadar çıkar. Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Toprak ve Besin İsteği Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Sığ, kalkerli, taşlı, kuru ve kumlu topraklarda  da yetişir. Derin topraklarda iyi gelişim gösterir. Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Donlara Duyarlılık Donlardan ender olarak zarar görür. Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Sıcaklık ve Nem İsteği Sıcaklık...

Devamını Oku

Trabzon Hurması

Familya : Ebenaceae Latince : Diospyros kaki Türkçe : TRABZON HURMASI Trabzon Hurması Doğal Yayılış ve Rakım Çin ve Japonya kökenlidir. Güney Avrupa ve ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde yetiştirilmektedir. Trabzon Hurması Toprak ve Besin İsteği Taze, derîn ve balçıklı toprakları sever. Tuzlu topraklarda da yetişebilir. Fazla ıslak, asit ve fakir drenajlı topraklardan hoşlanmaz. Trabzon Hurması Donlara Duyarlılık Şiddetli donlardan zarar görür. -14 D C sıcaklıklara kadar dayanır. Trabzon Hurması Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman deniz ikliminden hoşlanır. Durgun dönemde soğuğa dayanır. Trabzon Hurması Tohum Özellikleri Meyve içinde 3-4 mm. çapında, 2-10 adet tohum bulunur. Çimlenme % 22-70’dir....

Devamını Oku

Tüylü Laden

Familya : Cistaceae Latince : Cistus creticus Türkçe : TÜYLÜ LADEN Tüylü Laden Doğal Yayılış ve Rakım Ülkemizde yetişen bir maki elemanı olup Kızılçam ormanlarında orman altı diri örtüyü oluşturur. Tüm sahil kesimlerinde yetişir. Tüylü Laden Toprak ve Besin İsteği Her çeşit toprakta yetişir. Kuru, geçirgen, kumlu balçıklı topraklarda iyi yetişir. Tuzlu topraklar ve rutubetli sahil arazilerde yetiştirmeye uygundur. Tüylü Laden Donlara Duyarlılık Şiddetli donlardan zarar görür. -15 UC sıcaklıklara kadar dayanır. Tüylü Laden Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman, güneşli ve korunaklı yerlerde yetişir. Deniz soğuğunu tolere eder. Kış soğuklarından korunmalıdır. Yarı gölgeli ortamda kuraklığa dayanır. Tüylü Laden Tohum...

Devamını Oku

Tüylü Kartopu

Familya : CaprifoliaceaeLatince : Viburnum plicatum (V. tomentosum)Türkçe : TÜYLÜ KARTOPU Tüylü Kartopu Doğal Yayılış ve RakımJaponya’nın orta ve güney kesimlerindeki dağlık bölgelerde 1800 m. rakıma kadar diğer çalı ve ağaç türleri ile karışık olarak ve Çin’de doğal olarak yetişir. Avrupa, Amerika ve ülkemizde park ve bahçelerde yetiştirilmektedir. Tüylü Kartopu Toprak ve Besin İsteğiBirçok toprak türüne uyumlu olmakla birlikte kuru ve fakir topraklarda yetişme yeteneği fazla değildir. Humuslu ve asidik topraklar ile derin, zengin ve verimli topraklarda İyi gelişir. Tüylü Kartopu Donlara DuyarlılıkDonlara dayanıklıdır. -25 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Tüylü Kartopu Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman ve nemli iklimlerden hoşlanır....

Devamını Oku

Tüylü Meşe

Familya : Fagaceae Latince : Uuercus pubescens Türkçe : TUYLU MEŞE (Ak Meşeler Grubu) Tüylü Meşe Doğal Yayılış ve Rakım Orta ve Güney Avrupa, Balkanlar ve yurdumuzda İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Batı Karadeniz’de Karaçam ve diğer meşe türleri ile karışık olarak bulunur ve 1700 m. rakıma kadar çıkar. Tüylü Meşe Toprak ve Besin İsteği Kanaatkar bir tür olup besince zengin, gevşek, lös veya kalkerli ve kuru toprakları sever. Tüylü Meşe Donlara Duyarlılık Donlara dayanıklıdır. Tüylü Meşe Sıcaklık ve Nem İsteği Soğuk iklim şartlarına ve kuraklığa dayanıklıdır. Karasal iklime çok İyi uyum sağlar. Tüylü Meşe Tohum Özellikleri...

Devamını Oku

Uludağ Göknarı

Familya : Pinaceae Latince : Abies bommulleriana Türkçe : ULUDAĞ GÖKNARI Uludağ Göknarı Doğal Yayılış ve Rakım Yurdumuza özgü bir ağaç türüdür. Kızılırmak Vadisi’nden başlayarak Sinop-Ayancık -dolaylarında, İnebolu, Kastamonu çevrelerinde, Ilgaz Dağları’nda, Bolu, İzmit, Bursa ve Uludağ’da yetişir. Saf veya kayın ve çamlarla karışık olarak bulunur. 2000 m. rakıma kadar çıkar. Uludağ Göknarı Toprak ve Besin İsteği Derin ve balçıklı topraklarda iyi yetişir. Ağır killi topraklarda yetişebilmesine rağmen bu tip yerlerden kaçınır. Optimal pH = 4.0-6.5’dur. Uludağ Göknarı Donlara Duyarlılık İlkbahar donlarına karşı biraz duyarlıdır. Uludağ Göknarı Sıcaklık ve Nem İsteği Yüksek hava rutubeti ister, soğuk ikilim şartlarına dayanıklıdır....

Devamını Oku

Vangelya

Familya : Caprifoliaceae Latince : VVeigela florida Türkçe : VANGELYA Vangelya Doğal Yayılış ve Rakım Doğu Asya, Çin ve Kore kökenlidir. Yurdumuzun tüm sahil kesimlerinde yetiştirilir. Vangelya Toprak ve Besin İsteği Normal, taze, İyi drenajlı, kumlu, killi ve verimli toprakları sever. Vangelya Donlara Duyarlılık Şiddetli donlardan zarar görür. -20 ° C sıcaklıklara kadar dayanır. Vangelya Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman iklim bölgelerini sever. Kuraklıktan ve fazla sıcaktan hoşlanmaz. Vangelya Tohum Özellikleri Tohumları kanatsızdır. Vangelya Tepe Şekli Geniş bir tepe şekli geliştirir. Tepe çapı 3 m.dir. Vangelya Makaslama ve Budama Çiçek dökümünü takiben yapılan budama, çiçek verimini artırır. Vangelya Büyüme...

Devamını Oku

Veymut Çamı

Familya : Pinaceae Latince : Pinus strobus Türkçe : VEYMUT ÇAMI Veymut Çamı Doğal Yayılış ve Rakım Anavatanı A.B.D’dir. Sahilden 1100 m. rakıma kadar çıkar ve saf meşçereler kurar. Yurdumuzda da yetiştirilmektedir. Veymut Çamı Toprak ve Besin İsteği Doğal olarak bulunduğu yerlerde hemen hemen her toprakta yetişir. Hafif nemli ve asidik, iyi drenajlı, hafif alkalen, gübreli, kumlu ve alüvyonlu topraklarda iyi gelişim gösterir. Balçık veya fakir drenajlı toprakları sevmez. Veymut Çamı Donlara Duyarlılık Donlara dayanıklıdır. Veymut Çamı Sıcaklık ve Nem İsteği Sıcak ve nemli iklimleri sever. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Veymut Çamı Tohum Özellikleri Tohum kanatlı ve 2 cm....

Devamını Oku

Yalancı Akasya

Familya : Leguminosae Latince : Robinia pseudoacacia Türkçe : YALANCI AKASYA Yalancı Akasya Doğal Yayılış ve Rakım Vatanı Kuzey Amerika’nın doğu sahilleridir. Ülkemizin pek çok yerine uyum sağlar. Yalancı Akasya Toprak ve Besin İsteği Kanaatkardır. Genellikle kuru, gevşek, kumlu-killi, derin, sıcak, humuslu, kumlu balçık i ve kumlu-taştı topraklar, tuzlu topraklar ve sahil arazi ile kireçli topraklarda yetiştirmeye uygundur. Yalancı Akasya Donlara Duyarlılık Donlara karşı az duyarlıdır. Yalancı Akasya Sıcaklık ve Nem İsteği Nemli ve yarı nemli yerlerde yetişir. Yüksek sıcaklık değişimi ve fazla güneşlenmeden j etkilenmez. Kuraklığa ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Yalancı Akasya Tohum Özellikleri Tohumlar sert kabuklu,...

Devamını Oku

Yalancı İğde

Familya : Elaeagnaceae Latince : Hippophae rhamnoides Türkçe : YALANCI İĞDE Yalancı İğde Doğal Yayılış ve Rakım Çin ve Avrupa’da doğal olarak yetişir. Ülkemizin çoğu yerlerinde yetiştirilir. Yalancı İğde Toprak ve Besin İsteği Kanaatkar bir türdür, iyi drenajlı, derin, organik maddece zengin ve kumİu topraklan sever. Fakir, taşlık ve tuzlu topraklarda yetişebilir. Kurak toprakları tolere eder. Dere kenarlarındaki topraklarda da yetişir….Optirnal pH=6-7’dir. Yalancı İğde Donlara Duyarlılık Donlara dayanıklıdır. -40   C sıcaklılara kadar dayanır. Yalancı İğde Sıcaklık ve Nem İsteği Optimal gelişimini yıllık yağışın 400 mm.nin altına düşmediği yerlerde gösterir. Soğuk iklim şartlarına ye kuraklığa son derece dayanıklıdır. Yalancı İğde...

Devamını Oku

Yanar Çalı

Familya : Celastraceae Latince : Evonymus alatus Türkçe : YANAR ÇALI Yanar Çalı Doğal Yayılış ve Rakım Vatanı Kuzeydoğu Asya, Çin ve Japonya’dır. Yurdumuzda da yetiştinimektedir. Yanar Çalı Toprak ve Besin İsteği Verimli, hafif ıslak ve hafif asidik topraklarda iyi yetişir. Fakir ve ağır topraklar ile değişik pH derecelerine uyumludur. Yanar Çalı Donlara Duyarlılık Donlara dayanıklıdır. -35 C sıcaklara kadar dayanır. Yanar Çalı Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman ve nemli iklimlerden hoşlanır. Yaz kuraklığına dayanamaz. Bu nedenle yazı kurak geçen yerlerde periyodik olarak sulanır. Soğuğa son derece dayanıklıdır. Yanar Çalı Tohum Özellikleri Her meyve içinde 4 adet, kırmızımsı veya...

Devamını Oku

Yaprağını Döken Manolya (Saray Lalesi)

Familya : Magnoliaceae Latince : Magnolia soulangiana Türkçe : YAPRAĞINI DÖKEN MANOLYA (Soulange Manolyası, Saray Lalesi) Yaprağını Döken Manolya (Saray Lalesi) Doğal Yayılış ve Rakım Melez (M.heptapeta x M. quinquepeta) bir türdür. Fransa’da Soulange-Bodin Fidanlığında elde edilen bu tür, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yaprağını Döken Manolya (Saray Lalesi) Toprak ve Besin İsteği En iyi gelişimini gübreli, organik maddece zengin, hafif asidik, derin topraklarda yapar. Kireçli topraklarda yetişmez. Optimal pH= 4-5’tİr. Yaprağını Döken Manolya (Saray Lalesi) Donlara Duyarlılık Donlara duyarlıdır. Geç ilkbahar donlarından çiçekleri zarar görür. Yaprağını Döken Manolya (Saray Lalesi) Sıcaklık ve Nem İsteği Sıcak, ılıman iklimleri ve güneşli yerleri...

Devamını Oku

Yatık Kotenaster (Yatık Dağ Muşmulası)

Familya : Rosaceae Latince : Cotoneaster horizontalis Türkçe : YATIK KOTENASTER (Yatık Dağ Muşmulası) Yatık Kotenaster (Yatık Dağ Muşmulası) Doğal Yayılış ve Rakım Batı Çin kökenlidir. Ülkemizin ılıman sahil kesimlerinde yetiştirilmektedir. Yatık Kotenaster (Yatık Dağ Muşmulası) Toprak ve Besin İsteği Hafif nemli, asidik ve kumlu balçık topraklarda iyi yetişir. Kuru, kurak topraklar ile tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur. Yatık Kotenaster (Yatık Dağ Muşmulası) Donlara Duyarlılık Şiddetli donlardan zarar görür. -10   C sıcaklıklara kadar dayanır. Yatık Kotenaster (Yatık Dağ Muşmulası) Sıcaklık ve Nem İsteği Bol güneşli yerleri sever. Şiddetli geçmeyen kışlara dayanır. Yatık Kotenaster (Yatık Dağ Muşmulası) Tohum...

Devamını Oku

Yaygın Ardıç

Familya : Cupressaceae Latince : Juniperus horizontalis (J. prostrata) Türkçe : YAYGIN ARDIÇ Yaygın Ardıç Doğal Yayılış ve Rakım Anavatanı Kuzey Amerika’dır. Yurdumuzda da yetiştirilmektedir. Yaygın Ardıç Toprak ve Besin İsteği Kuru, kurak, kumlu ve nemli topraklarda yetiştirmeye uygundur. Ağır killi topraklarda,  sahil arazide, tuzlu toprak ve taşlı yamaçlarda yetişir. Yaygın Ardıç Donlara Duyarlılık Donlara dayanıklıdır. Yaygın Ardıç Sıcaklık ve Nem İsteği Tipik yaz kuraklığı olan yerlerde yetişir. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Yaygın Ardıç Tohum Özellikleri Kozalak içinde 3-5 adet, kanatsız, 4-5 mm. uzunlukta tohum bulunur. Ekim’de olgunlaşan tohumlar sert kabukludur. Yaygın Ardıç Tepe Şekli Yaygın görünüşlü bir tepe...

Devamını Oku

Yeni Dünya (Muşmula, Malta Eriği)

Familya : Rosaceae Latince : Eriobotrya japonica Türkçe : YENİ DÜNYA (Muşmula, Malta Eriği) Yeni Dünya Doğal Yayılış ve Rakım Asya’nın doğusunda, Çin ve Japonya’da yerli olarak bulunur. Ülkemizde ılıman bölgelerde ve sahil kesimlerinde meyvesi için yetiştirilir. Yeni Dünya Toprak ve Besin İsteği Humusça zengin, derin, yarı nemli ve geçirgen, taze topraklarda iyi gelişir, iyi drenajlı topraklar ister. Kuru topraklara dayanır. Fazla kireçten hoşlanmaz. Yeni Dünya Donlara Duyarlılık Donlara duyarlıdır. -5° C sıcaklara kadar dayanır. Yeni Dünya Sıcaklık ve Nem İsteği Güneşli ve sıcak iklimlerde yetişir. Sahil boylarını sever. Deniz soğuğuna dayanıklıdır. Ancak soğuk rüzgarları sevmez. Yeni Dünya Tohum...

Devamını Oku

Yeşil Yapraklı Karamuk

Familya : Berberidaceae Latince : Berberis veitchii (B. acuminota) Türkçe : YEŞİL YAPRAKLI KARAMUK Yeşil Yapraklı Karamuk Doğal Yayılış ve Rakım Çin kökenlidir. Yurdumuzda Marmara, Ege ve Bati Karadeniz’ de yetiştirilmektedir. Yeşil Yapraklı Karamuk Toprak ve Besin İsteği Normal bahçe toprağında iyi yetişir. Aktif kirece dayanıklıdır. Kuru, kurak ve kumlu topraklarda da yetişebilir. Yeşil Yapraklı Karamuk Donlara Duyarlılık Ekstrem donlardan zarar görür. Yeşil Yapraklı Karamuk Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman iklimlerde yetişir. Soğuk iklim şartlarına da dayanıklıdır. Yeşil Yapraklı Karamuk Tohum Özellikleri Meyve içinde 1 adet, 5-6 mm. uzun, buğday tanesi biçiminde, kızıl kahve renkli tohum bulunur. 1000 T.A....

Devamını Oku

Yıldız Manolya

Familya : Magnoliaceae Latince : Magnolia stellata (M. halliana) Türkçe : YILDIZ MANOLYA Yıldız Manolya Doğal Yayılış ve Rakım Japonya’nın doğal türüdür. A.B.D, Avrupa ve ülkemizde park ve bahçelerde yetiştirilir. Yıldız Manolya Toprak ve Besin İsteği Normal, asidik topraklarda İyi gelişir. Humus içeriği zengin, gözenekli, iyi drenajlı ve gübreli toprakları sever. Yüksek pH şartlarına dayanıklı değildir. pH=3.5-6.5′ tur. Yıldız Manolya Donlara Duyarlılık Geç donlardan zarar görür. Vejetasyon dönemi dışında -15 D C sıcaklıklara kadar da­yanır. Yıldız Manolya Sıcaklık ve Nem İsteği Manolyalar içinde soğuk hava şartlarına en fazla dayanan türdür. Ilıman iklimli yerleri sever. Kuraklıktan hoşlanmaz. Yıldız Manolya Tohum...

Devamını Oku

Zeytin

Familya : Oleaceae Latince : Olea europaea Türkçe : ZEYTİN Zeytin Doğal Yayılış ve Rakım Akdeniz Bölgesi ülkelerinde, Avrupa’nın güneyinde İtalya, Balkanlar, Kırım, Kafkaslar’ m güneyinde, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika’da ve yurdumuzun ılıman sahil kesimlerinde yetiştirilmektedir. Zeytin Toprak ve Besin İsteği En iyi gelişimini derin, besince zengin, iyi drenajlı topraklarda yapar. Sığ, kurak ve ki­reç bakımından zengin topraklarda da yetişir. Zeytin Donlara Duyarlılık Duyarlıdır. -9 UC sıcaklıklara kadar dayanır. Zeytin Sıcaklık ve Nem İsteği Güneşli, sıcak ve ılıman bölgelerde iyi yetişir. Seyrek ve bolca sulanmalıdır. Zeytin Tohum Özellikleri Meyvede 1 veya ender olarak da 2 adet yumurtamsı tohum...

Devamını Oku

Lale Ağacı

Familya : MagnoliaceaeLatince : Liriodendron tulipiferaTürkçe : LALE AĞACI Lale Ağacı Doğal Yayılış ve RakımKanada’nın güney bölgeleri ile Kuzey Amerika’nın doğu kesimlerinde yerli olarak bulunur. Türkiye’nin sahil kesimlerinde de yetiştirilmektedir.Lale Ağacı Toprak ve Besin İsteğiDerin, taze, besince zengin verimli toprakları sever. Humuslu, nemli yerlerde, kireçli topraklar üzerinde ve akarsu boylarında da yetişir. Optimal pH = 6.0 -7.5′ tur. Lale Ağacı Donlara DuyarlılıkDonlara dayanıklıdır. Lale Ağacı Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman bölgelerde, güneşli yerlerde yetişir Su isteği fazladır   Sıcak ve kuru ortamlara  dayanıklı değildir. Lale Ağacı Tohum ÖzellikleriTohum toplama zamanı Ekim ayıdır. 1 kg. daki tohum sayısı 43.000 adettir. Lale Ağacı...

Devamını Oku

Küçük Yapraklı Ihlamur

Familya : Tiliaceae Latince : Tilia microphylla (T. cordata, T. parvifolia, T. uimifolia) Türkçe : KÜÇÜK YAPRAKLI IHLAMUR (Kış Ihlamuru, Çiçek Ihlamuru) Küçük Yapraklı Ihlamur Doğal Yayılış ve Rakım Anavatanı Avrupa’dır. Kafkaslar ve Karadeniz’in doğu kesimlerinde bulunur, ülkemiz de doğal olarak yetişmemekle birlikte süs bitkisi olarak yetiştirilir.Küçük Yapraklı Ihlamur Toprak ve Besin İsteği Genellikle derin, serin, besince zengin, kumlu, killi, kireçli toprakları sever. Ağır killi; topraklarda da yetişebilir. Tuzlu topraklara karşı hassastır. pH = 6.5-7.5 optimaidir.        Küçük Yapraklı Ihlamur Donlara Duyarlılık Geç donlara mutedil derecede hassas, erken donlara karşı dayanıklıdır. Küçük Yapraklı Ihlamur Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman...

Devamını Oku

Kokarağaç

Familya : Simaruliaceae Latince : Ailanthus Atissima Türkçe : KOKARAĞAÇ Kokarağaç Doğal Yayılış ve Rakım Anavatanı Çin’dir. Ülkemizde de yetiştirilmektedir. Kokarağaç Toprak ve Besin İsteği Optimal gelişmesini gevşek, derin ve kireçli topraklarda yapar. Fakir, kumlu, tuzlu ve i kirli sahil topraklarında da yetiştirmeye uygundur. Kokarağaç Donlara Duyarlılık Donlardan zarar görür -15 sıcaklıklara kadar dayanır. Kokarağaç Sıcaklık ve Nem İsteği Sıcak ye güneşli yamaçları sever. Kuraklığa ye ekstrem kent ikliine dayanır. Kokarağaç Tohum Özellikleri Tohumları 3-4 cm. uzun ye yassı olup kanadın ortasında yer alır.. Kokarağaç Tepe Şekli Yuvarlak tepeli olup sık dallıdır, tepe çapı maksimum 12-15 rn.dîr Kokarağaç Makaslama...

Devamını Oku

Kırmızı Yapraklı Erik

Familya : Rosaceae Latince : Prunus cerasifera “Atropurpurea” Türkçe : KIRMIZI YAPRAKLI ERİK Kırmızı Yapraklı Erik Doğal Yayılış ve Rakım Batı Asya ve Kafkaslar’da doğal olarak bulunur. Ülkemizde Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’da yetişir. Kırmızı Yapraklı Erik Toprak ve Besin İsteği Humusiu, drenajı iyi, normal bahçe toprağında iyi gelişir. Kırmızı Yapraklı Erik Donlara Duyarlılık -6 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Kırmızı Yapraklı Erik Sıcaklık ve Nem İsteği Genel olarak ılıman iklimlerde yetişir. Düzenli sulama ister. Kırmızı Yapraklı Erik Tohum Özellikleri 1 kg.daki tohum sayısı 2200 adet ve ortalama çimlenme % 58’dir. Tohum toplama zamanı Temmuz-Ağustos aylarıdır. Kırmızı Yapraklı Erik Tepe...

Devamını Oku

Kırmızı Çiçekli At Kestanesi

Familya : Hippocastanaceae Latince : Aesculus x carnea (A. intermedia) Türkçe : KIRMIZI ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ Kırmızı Çiçekli At Kestanesi Doğal Yayılış ve Rakım Vatanı Kuzey Amerika’nın doğusudur. Ülkemizde de yetiştirilmektedir. A. pavia ve A. hippocastanum’un hibritidir.Kırmızı Çiçekli At Kestanesi Toprak ve Besin İsteği Optimal gelişimini rutubetli, iyi drenajlı, derin ve taze topraklarda yapar. pH =5.0-6.5 optimaldir. Kırmızı Çiçekli At Kestanesi Donlara Duyarlılık -9° C sıcaklıklara kadar dayanır. Şiddetli donlardan zarar görür. Kırmızı Çiçekli At Kestanesi Sıcaklık ve Nem İsteği Sıcak ve güneşli iklimleri sever. Kent iklimine ve kuraklığa dayanıklıdır. Kırmızı Çiçekli At Kestanesi Tohum Özellikleri Tohum toplama zamanı...

Devamını Oku

Kırmızı Amerikan Meşesi

Familya : Fagaceae Latince : Quercus rubra Türkçe : KIRMIZI AMERİKAN MEŞESİ (Kızıl Meşe) (Egzotik Meşeler Grubu) Kırmızı Amerikan Meşesi Doğal Yayılış ve Rakım Kuzey Amerika’nın doğu bölgelerinde yerli olarak bulunur. Avrupa ve ülkemizde İstanbul Belgrad Ormanlarında İyi bir gelişme göstermektedir.Kırmızı Amerikan Meşesi Toprak ve Besin İsteği Toprak isteği azdır. Yarı nemli, taze topraklar, kuru, humuslu ve vejetasyon döneminde sulanan topraklar ile balçık, ağır balçık topraklar ile kireçli topraklar yetişmesi için uygundur. Kırmızı Amerikan Meşesi Donlara Duyarlılık Erken ve geç donlara karşı oldukça duyarlıdır. Kırmızı Amerikan Meşesi Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman iklimlerin ağacıdır. Ancak bîr miktar soğuğa da...

Devamını Oku

Kırmızı Akçaağaç

Familya : Aceraceae Latince : Acer rubrum Türkçe : KIRMIZI AKÇAAĞAÇ Kırmızı Akçaağaç Doğal Yayılış ve Rakım Vatanı Kuzey Amerika’dır. Avrupa ve Türkiye’de de yetiştirilmektedir.Kırmızı Akçaağaç Toprak ve Besin İsteği Asitli topraklar ile tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur. Kireçli topraklardan hoşlanmaz. Su kıyılarında ve nispeten çukurca yerlerde bulunur. Kırmızı Akçaağaç Donlara Duyarlılık Ekstrem donlara duyarlıdır. Kırmızı Akçaağaç Sıcaklık ve Nem İsteği Ilıman deniz ikliminden hoşlanır. Kırmızı Akçaağaç Tohum Özellikleri Mayıs ayında olgunlaşan ve çimlenme engeli olmayan tohumlar 5 mm. uzunluğunda olup yenir. Kırmızı Akçaağaç Tepe Şekli Seyrek tepelidir. Kırmızı Akçaağaç Makaslama ve Budama Yaraları kanayan türdür. Vejetasyon...

Devamını Oku

Kıbrıs Akasyası

Familya : WlimosaceaeLatince : Acacia cyanophyllaTürkçe : KIBRIS AKASYASI Kıbrıs Akasyası Doğal Yayılış ve RakımAvustralya’da yetişir. Ülkemizde Akdeniz, Ege Bölgesi ve Kıbrıs’ta yayılış gösterir.Kıbrıs Akasyası Toprak ve Besin İsteğiKumlu ve kireçli topraklarda iyi gelişir  Kuru,  normal  topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur. Kıbrıs Akasyası Donlara DuyarlılıkDonlara duyarlıdır. -10 C sıcaklıklara kadar dayanır. Donlar sebebi ile bitkide olum görülse de kökten sürgün vererek bitki yeniden yaşamaya başlar. Kıbrıs Akasyası Sıcaklık ve Nem İsteğiIhman çevrelerde geniş ölçüde yetiştirilmektedir. Sıcaklığa ve susuzluğa dayanıklıdır. Kıbrıs Akasyası Tohum ÖzellikleriTohum 5-6  mm.  uzun,  3-4  mm.  geniş,  koyu kahve siyah ve parlaktır. Tohumun  çimlenme engeli yoktur....

Devamını Oku

Kermes Meşesi

Familya : FagaceaeLatince : Quercus cocciferaTürkçe : KERMES MEŞESİ (Hepyeşil Meşeler Grubu) Kermes Meşesi Doğal Yayılış ve RakımDalmaçya Kıyıları, Yunanistan ve ülkemizde Güney, Batı ve Marmara Bölgeleri’nde yerli ve yaygın olarak bulunur. Karadeniz Bölgesi’nde lokal olarak yayılış gösterir.Kermes Meşesi Toprak ve Besin İsteğiToprak ve besin isteği bakımından kanaatkar olmakla birlikte derin, gübreli ve verimli toprakları sever. Kirece dayanıklıdır. Kermes Meşesi Donlara DuyarlılıkEkstrem donlara duyarlıdır. Kermes Meşesi Sıcaklık ve Nem İsteğiSıcak ve güneşli yerleri sever. Nem isteği bakımından kanaatkardır. Deniz soğuğuna dayanıklıdır. Kermes Meşesi Tohum ÖzellikleriYenilebilir tohumları çimlenme gücünü çabuk kaybeder. Tohum toplama zamanı sonbahardır. Tohumlar serin ve hafif rutubetli...

Devamını Oku

Keçi Boynuzu

Familya : CaesalpiniaceaeLatince : Ceratonia siliquaTürkçe : KEÇİ BOYNUZU (Harnup) Keçi Boynuzu Doğal Yayılış ve RakımDoğu Akdeniz, Güney Avrupa, Kıbrıs, Suriye ve Türkiye’de Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetiştirilmektedir.Keçi Boynuzu Toprak ve Besin İsteğiKurak, kalkerli, fakir, sığ ve taşlı topraklarda yetişir, iyi drenajlı, periyodik olarak gübrelenen topraklarda iyi yetişir. pH = 6.2-8.6 optimaldir. Keçi Boynuzu Donlara DuyarlılıkDonlara duyarlıdır. -8D C sıcaklıklara kadar dayanır. Keçi Boynuzu Sıcaklık ve Nem İsteğiSıcak ve ılıman iklim koşullarında yetişir. Nem isteği azdır. Deniz havasına ve kuraklığa dayanıklıdır. Keçi Boynuzu Tohum ÖzellikleriTohumları çok sayıda, sert, parlak kahve renkli, hafif yassı ve oval, 7-8 mm. uzun, 4-6...

Devamını Oku

Keçi Söğüdü

Familya : SalicaceaeLatince : Salix capreaTürkçe : KEÇİ SÖĞÜDÜ Keçi Söğüdü Doğal Yayılış ve RakımYayılış alanı tüm Avrupa, Kuzeydoğu Asya ve Kuzey İran’ın ıhman kesimleridir. Yurdumuzun hemen her yerinde, orman açıklarında, dere boylarında, sızıntılı yamaç şevlerinde ve çayırlıklarda görülür. Ülkemizde 2300 m .rakıma kadar çıkar.Keçi Söğüdü Toprak ve Besin İsteğiNemli veya kuru topraklarda hatta ıslak yetişme ortamlarında bile yetişir. Besince zengin toprakları sever. Durgun suya dayanıklıdır. Ağır killi topraklarda yetişmesine rağmen kireci sevmez. Tuza hassastır. Optimal pH = 6.5-7.5′ tur. Keçi Söğüdü Donlara DuyarlılıkDonlara karşı mutedil derecede duyarlıdır. Keçi Söğüdü Sıcaklık ve Nem İsteğiGüneşli yerleri sever. Kışa ve deniz...

Devamını Oku

Kayın Gövdeli Akçaağaç

Familya : AceraceaeLatince : Acer trautvetteriTürkçe : KAYIN GÖVDELİ AKÇAAĞAÇ (Kafkas Akçaağacı) Kayın Gövdeli Akçaağaç Doğal Yayılış ve RakımKafkaslar ile Türkiye’de Doğu Trakya ve Kuzey Anadolu’da genel yayılış gösterir. Ka­radeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde 2100 m. rakıma kadar çıkar. Meşe-kayın ve saf  ladin ormanlarında ikincil tür olarak karışıma girer.Kayın Gövdeli Akçaağaç Toprak ve Besin İsteğiSerin, derin, nemli ve humuslu toprakları sever. Asitli ve ağır killi topraklarda da yetişebilir. Kireçli yerleri pek sevmez. pH = 5.5-7.0 optialdir. Kayın Gövdeli Akçaağaç Donlara DuyarlılıkDonlara karşı dayanıklıdır. Kayın Gövdeli Akçaağaç Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman ve yağışlı yerleri sever. Soğuk havaya dayanıklıdır. Kayın Gövdeli...

Devamını Oku

Kayacık

Familya : BetulaceaeLatince : Ostrya carpinifolia (O.vulgaris, O.italica)Türkçe : KAYACIK Kayacık Doğal Yayılış ve RakımGüney Avrupa, Balkanlar, Lübnan, Türkiye ve Suriye’nin denize bakan yamaçlarında doğal olarak bulunur. Ülkemizde yer yer 1700 m. rakıma kadar çıkar.Kayacık Toprak ve Besin İsteğiNormal, derin, balçık ve killi topraklarda iyi gelişir. Kuru, fakir, kayalık ve kireçli top­raklarda da yetişebilir. Kayacık Donlara DuyarlılıkŞiddetli donlara duyarlıdır. -20 ö C sıcaklıklara kadar dayanır. Kayacık Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman ve sıcak iklimleri sever. Kayacık Tohum ÖzellikleriTohumları deve tüyü renkli, kapalı bir kese içinde, tek tek bulunur. Tohum toplama zamanı Eylül ayı ve 1 kg.daki tohum sayısı 190.000 adettir....

Devamını Oku

Katalpa (Sigara Ağacı)

Familya : BignoniaceaeLatince : Catalpa bignonioides (C. syringaefolia)Türkçe : SİGARA AĞACI (KATALPA, Puro Ağacı) Sigara Ağacı (Katalpa) Doğal Yayılış ve RakımVatanı Kuzey Amerika’dır. Ülkemizde de yetiştirilir. 1000 m. rakıma kadar çıkar. Sigara Ağacı (Katalpa) Toprak ve Besin İsteğiHumuslu-taze toprakları sever. Kurak, kuru, kumlu ve hafif balçıklı topraklarda yetiştirmeye uygundur. Hafif ıslak ve ağır killi topraklarda da yetişebilir. pH=6.5-7.5 optimal dir.Sigara Ağacı (Katalpa) Donlara DuyarlılıkŞiddetli donlardan zarar görür. -15 °C sıcaklıklara kadar dayanır. Sigara Ağacı (Katalpa) Sıcaklık ve Nem İsteğiSıcak ve ılıman iklim koşularında yetişir. Soğuk iklim şartlarında kışın himayeye ihtiyaç duyar. Sigara Ağacı (Katalpa) Tohum ÖzellikleriYassı olan tohumları çift...

Devamını Oku

Taflan (Karayemiş)

Familya : RosaceaeLatince : Prunus laurocerasusTürkçe : TAFLAN (KARAYEMİŞ, Laz Kirazı) Taflan (Karayemiş) Doğal Yayılış ve RakımAsıl yurdu Karadeniz’in doğuşudur. Avrupa’da, Balkan Yarımadasında, Kafkaslar ve İran’ın kuzeyinde yayılır. Taflan (Karayemiş) Toprak ve Besin İsteğiNemli ve humuslu topraklan sever. Balçık, ağır balçık ve ağır killi topraklarda yetiştirmeye uygundur. Derin ve taze bahçe toprağında iyi gelişir.Taflan (Karayemiş) Donlara DuyarlılıkEkstrem donlara duyarlıdır. Taflan (Karayemiş) Sıcaklık ve Nem İsteğiNemli deniz ikliminden hoşlanır. Taflan (Karayemiş) Tohum ÖzellikleriTohum düzgün, sivri ve çarpık yumurta şeklindedir. Taflan (Karayemiş) Tepe ŞekliYuvarlak bir tepe yapar. Tepe çapı 4-6 m.dir. Taflan (Karayemiş) Makaslama ve BudamaBudamaya yatkındır. Çok hızlı geliştiklerinden dolayı...

Devamını Oku

Kara Kavak

Familya : SalicaceaeLatince : Populus nigraTürkçe : KARA KAVAK Kara Kavak Doğal Yayılış ve RakımOrta ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, İran ve Asya’nın doğu bölgeleri ile yurdumuzda Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde doğal olarak yetişir ve 1400 m. rakıma kadar çıkar. Kara Kavak Toprak ve Besin İsteğiAkarsu boylarında, su baskınlarına uğrayan çevrelerde, yeraltı suyu yakın olan yerlerde, nemli, kumlu-killi topraklarda yetişir. Derin ve iyi drenajlı toprakları sever. En uygun taban suyu seviyesi 1-1.5 m. olmalıdır. Durgun taban suyundan ve tuzlu topraklardan hoşlanmaz. pH = 6-8 optimaldir.Kara Kavak Donlara DuyarlılıkDonlara dayanıklıdır. Kara Kavak Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman iklimlerde iyi gelişmekle beraber...

Devamını Oku

Japon Soforası

Familya : PapilionaceaeLatince : Sophora japonicaTürkçe : JAPON SOFORASI Japon Soforası Doğal Yayılış ve RakımAnavatanı Çin ve Kore’dir. Japonya ve ülkemizde de yetiştirilir. Japon Soforası Toprak ve Besin İsteğiKuru, humuslu ve verimli topraklarda iyi yetişir. Drenajı iyi, balçıklı toprakları sever. Fakir ve alkali topraklarda da yetişir.Japon Soforası Donlara DuyarlılıkGençlikte donlara karşı hassastır. Maksimum -20 u C sıcaklara kadar dayanır. Japon Soforası Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman iklimlerde ve güneşli yerlerde iyi yetişir. Kurak ve sıcaktan etkilenmez. Japon Soforası Tohum ÖzellikleriTohumlar siyah renkli, etli bakla meyvelerin içinde adeta düğümlenmiş gibi boğum boğum olarak bulunur. Tohum kabuğu çok serttir. Tohumlar Kasım-Aralık’ta olgunlaşır....

Devamını Oku

Japon Alev Akçaağacı

Familya : AceraceaeLatince : Acer palmatumTürkçe : JAPON ALEV AKÇAAGACI Japon Alev Akçaağacı Doğal Yayılış ve RakımÇin, Kore ve Japonya’da doğal olarak yetişir. Japon Alev Akçaağacı Toprak ve Besin İsteğiBesin isteği yüksek bir türdür. Kuru, humuslu, hafif ıslak ve asidik, iyi drenajlı ve organik maddece zengin topraklarda iyi yetişir.  Tuzlu topraklardan kaçınır.Japon Alev Akçaağacı Donlara DuyarlılıkŞiddetli donlardan zarar görür.  -18    C sıcaklıklara kadar dayanır. Japon Alev Akçaağacı Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman iklimli yerleri sever. Sıcak ve kurak iklimlerde iyi gelişmez. Japon Alev Akçaağacı Tohum ÖzellikleriTohum toplama zamanı Ağustos-Kasım aylarıdır. 1 kg.daki tohum sayısı 29.000 adet , ortalama çimlenme %...

Devamını Oku

Jakaranda

Familya : BignoniaceaeLatince : Jakaranda mimosifolia (J. ovalifolia , J. acutifolia)Türkçe : JAKARANDAJakaranda Doğal Yayılış ve RakımVatanı Brezilya’dır. Güney Avrupa sahil şehirlerinde makbul bir süs bitkisidir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Hatay’da parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilir. Jakaranda Toprak ve Besin İsteğiİyi drenajlı ve ağır balçıklı topraklarda iyi yetişir. Jakaranda Donlara DuyarlılıkDonlara duyarlıdır. -4  C sıcaklıklara kadar dayanır. Jakaranda Sıcaklık ve Nem İsteğiIsı ve nem isteği yüksek bir türdür. Sıcak iklim koşullarında yetişir. Düzenli  olarak sulamaya ihtiyaç duyar. Jakaranda Tohum ÖzellikleriTohumlar çok sayıda, yaklaşık 1 cm. büyüklüğünde ve kanatlı olup rüzgarla taşınırlar. Jakaranda Tepe ŞekliYayvan, geniş bir tepe...

Devamını Oku

Istranca Meşesi

Familya : FagaceaeLatince : Quercus hartwissianaTürkçe : ISTRANCA MEŞESİ (Ak Meşeler Grubu)Istranca Meşesi Doğal Yayılış ve RakımBulgaristan Istrancaları, Batı Kafkaslar ve ülkemizde Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz ‘Bölgeleri ve lokal olarak Doğu Anadolu’da yetişir. 1300 m. yükseltilere çıkar. Gürgen, kayın, kızılağaç, çam, göknar ve dişbudak ile karışık veya saf orman oluşturur. Istranca Meşesi Toprak ve Besin İsteğiTaze topraklar üzerinde ve sulak alanlarda iyi yetişir.   Istranca Meşesi Donlara DuyarlılıkGeç donlara karşı hassastır. Istranca Meşesi Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman iklimlerde yetişir. Istranca Meşesi Tohum ÖzellikleriTohum olgunlaşma ve toplama zamanı Ekim-Kasım’dır. Zengin tohum yılları 2-4 yıl-da bir olur. Istranca Meşesi Tepe...

Devamını Oku

Kuş İğdesi

Familya : ElaeagnaceaeLatince : Elaeagnus angustifoliaTürkçe : KUŞ İĞDESİ (Adi İğde) Kuş İğdesi Doğal Yayılış ve RakımAsya’nın orta ve batı bölgelerinde, Gobi Çölü’nde, Alpler’de, Akdeniz çevresinde ve ülkemizde tüm Karadeniz, Marmara, Güney Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da  2000 m. rakıma kadar çıkarak yetişir. Kuş İğdesi Toprak ve Besin İsteğiHafif kumlu ve gübreli topraklarda iyi yetişir. Toprak İsteği bakımından kanaatkardır, j Sığ, kuru ve Kurak, fakir, kireçli ve tuzlu topraklarda da yetişebilir. Kuş İğdesi Donlara DuyarlılıkDonlara dayanıklıdır. -40 D sıcaklıklara kadar dayanır. Kuş İğdesi Sıcaklık ve Nem İsteğiGüneşli, kuru ve sıcak topraklarda iyi yetişir. Soğuk İklim şartlarına ve kuraklığa çok...

Devamını Oku

Helezoni Söğüt

Familya : SalicaceaeLatince : Salix matsudana “Tortuosa”Türkçe : HELEZONİ SÖĞÜT Helezoni Söğüt Doğal Yayılış ve RakımÇin, Mançurya ve Kore’de yetişir. Yurdumuzun çoğu yerlerinde yetiştirilir. Helezoni Söğüt Toprak ve Besin İsteğiNormal, nemli topraklarda yetişir. Ağır killi topraklar, asidik topraklar, rutubetli, toprak ve kumlu topraklarda da yetişebilir.Helezoni Söğüt Donlara DuyarlılıkDonlara dayanıklıdır. Helezoni Söğüt Sıcaklık ve Nem İsteğiSıcaklık ve nem isteği değişkendir. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Söğütler için-de kuraklığa en çok dayanan türdür. Helezoni Söğüt Tohum ÖzellikleriTohumlan küçük ve tüylüdür. Helezoni Söğüt Tepe ŞekliDağınık ve yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çapı 6-8 m .dir. Helezoni Söğüt Makaslama ve BudamaBudamaya yatındır. Budama yazın...

Devamını Oku

Fener Ağacı

Familya : SapindaceaeLatince : Koelreuteria paniculataTürkçe : FENER AĞACI (Güvey Kandili, Yalancı Sabun Ağacı) Fener Ağacı Doğal Yayılış ve RakımAsıl yurdu Japonya ve Kore’dir. Ülkemizde de yetiştirilir. Fener Ağacı Toprak ve Besin İsteğiKumlu, humuslu, hafif ıslak ve gübreli bahçe toprağında iyi gelişir. Hafif asidik toprakları sever. Nötral veya alkalen topraklarda da yetişir.Fener Ağacı Donlara DuyarlılıkGençlikte donlara duyarlıdır. Fener Ağacı Sıcaklık ve Nem İsteğiIlıman iklimlerde yetişir. Güneşli ve sıcak yerleri sever. Kuraklığa da dayanıklıdır. Fener Ağacı Tohum ÖzellikleriKapsül içinde 3-4 adet, 4-6 mm. çapında, bezelye görünümlü ve siyah renkli tohum bulunur. Tohum olgunlaşma zamanı Eylül-Ekim, toplama zamanı Kasım ayıdır. Sert...

Devamını Oku

Gümüşi Ihlamur

Familya : TiliaceaeLatince : Tilia tomentosa (T. alba, T. argentea)Türkçe : GÜMÜŞİ IHLAMUR Gümüşi Ihlamur Doğal Yayılış ve RakımVatanı Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’dır. Yurdumuzda çok geniş yayılış alanına sahiptir. Özelikle Batı Karadeniz ve Marmara sahil kesimlerinde diğer yapraklı türler ile karışık olarak bulunur. Gümüşi Ihlamur Toprak ve Besin İsteğiNormal, taze bahçe toprağında yetişir. Besin isteği yüksektir, kanaatkar bir tür değildir. Hafif ıslak, alkalen, nötral ve tuzlu topraklarda da yetişir. pH= 6.5-7.5 optimaldir.Gümüşi Ihlamur Donlara DuyarlılıkDonlara karşı nadiren duyarlıdır. Gümüşi Ihlamur Sıcaklık ve Nem İsteğiDeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ve güneşli ortamlarda yetişir. Su isteği ortadır. Gümüşi Ihlamur Tohum...

Devamını Oku