Kimi sözcüklerde türetme ve birleştirme sırasında “ünsüz düşmesi” görülür.

küçük – cük   →  küçücük
                           ünsüz düşmesi

Sponsor Bağlantılar

ufak – cık       →  ufacık
                           ünsüz düşmesi

yüksek – l      →  yüksel–
                           ünsüz düşmesi

alçak  – l        →  alçal–
                           ünsüz düşmesi

seyrek – l       →  seyrel–
                           ünsüz düşmesi

ad  –  daş        →  adaş
                            ünsüz düşmesi

ast  –  teğmen    →  asteğmen
                               ünsüz düşmesi

üst  –  teğmen    →  üsteğmen
                              ünsüz düşmesi

Ses Olayları

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
Ünsüz Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Kaynaştırma
a. Kaynaştırma Ünsüzleri
b. Koruyucu Ünsüz
c. Zamir n’si  (Adıl n’si)
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Benzeşmesi
“n – b” Çatışması
Ünlü Daralması
Göcüşme
Ulama