* “imek” ekfiili kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabildiği gibi, sözcüğe bitişik de yazılabilir. Ancak bitişik yazım daha yaygındır. Her iki yazım da doğrudur.

* “imek” ekfiili ayrı yazıldığında, büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uymaz.

Sponsor Bağlantılar


* Bitişik yazıldığında; “i-” ekfiili düşer, ünlüyle biten sözcüğe geldiğinde araya “y” koruyucu ünsüzü girer. Kip eki büyük ünlü uyumuna uyar.

yakışıklı  idi    (doğru)     →   yakışıklıydı     (doğru)
çalışkan  imiş  (doğru)    →   çalışkanmış    (doğru)
kararlı  ise       (doğru)   →   kararlıysa      (doğru)
konuşuyor  idi (doğru)   →   konuşuyordu  (doğru)
ödeyecek  imiş (doğru)  →  ödeyecekmiş  (doğru)
duymuş  ise     (doğru)  →  duymuşsa      (doğru)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı