* Başında veya sonunda çift sessiz bulunan yabancı kökenli sözcükler, sessizleri arasına sesli konmadan yazılır.

Başta çift sessiz

tren               (Fransızca)
problem         (Fransızca)
fren               (Fransızca)
kreş              (Fransızca)

Sponsor Bağlantılar

kristal            (Fransızca)
profesör        (Fransızca)
proje             (Fransızca)
program        (Fransızca)
promosyon    (Fransızca)
pranga           (İtalyanca)
priz               (Fransızca)
prim              (Fransızca)
propaganda   (İtalyanca)
prospektüs    (Fransızca)
protesto        (İtalyanca)
fragman         (Fransızca)
fritöz             (Fransızca)
bronz            (Fransızca)
broşür           (Fransızca)
grip               (Fransızca)
gram             (Fransızca)
grev              (Fransızca)
grup              (Fransızca)
gramofon       (Fransızca)
kral               (Sırpça)
kraliçe           (Sırpça)
kravat            (Fransızca)
krem             (Fransızca)
krema           (İtalyanca)

stop              (İngilizce)
stadyum        (Latince)
stüdyo           (Fransızca)
start              (İngilizce)
standart         (Fransızca)
strateji           (Fransızca)

flört               (Fransızca)
flüt                (Fransızca)
bluz              (Fransızca)
plan              (Fransızca)
blöf               (Fransızca)
blok              (Fransızca)
spiker            (Fransızca)

* tıraş: Bu sözcük dilimize Farsçadan geçmiştir.

Sonda çift sessiz:

film               (Fransızca)
teyp              (İngilizce)
ks               (Fransızca)
form              (Fransızca)

* İçinde yan yana ikiden fazla sessiz bulunan yabancı kökenli sözcükler, sessizleri arasına sesli konmadan yazılır.

antrenör        (Fransızca)
orkestra        (İtalyanca)
rpriz          (Fransızca)
ekstra           (Fransızca)
ekstre           (Fransızca)

* Yabancı kökenli sözcüklerde, iç sesteki “g” sessizi korunur, “ğ” biçimine dönüşmez.

program        (Fransızca)
biyografi        (Fransızca)
paragraf        (Fransızca)
sismograf      (Fransızca)
dogmatizm    (Fransızca)

* Yabancı kökenli kimi sözcükler “ğ”li biçimde kalıplaşmıştır.

coğrafya       (Arapça)
fotoğraf         (Fransızca)

* Yabancı kökenli sözcüklerin sonundaki “g” sessizi korunur.

arkeolog        (Fransızca)
diyalog          (Fransızca)
psikolog        (Fransızca)
biyolog          (Fransızca)
monolog        (Fransızca)
katalog          (Fransızca)

* Yabancı kökenli sözcüklerin içinde yan yana bulunan “ua” seslileri arasına “v” sessizi konmaz.

kuaför           (Fransızca)
puan             (Fransızca)
şampuan       (İngilizce)

* Söyleyiş alışkanlığı ve yazım nedeniyle yabancı kökenli kimi sözcüklerde “ua” seslileri arasına “v” sessizi konmuştur.

Tuvalet                (Fransızca)
Laboratuvar          (Fransızca)
Konservatuvar       (Fransızca)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı