Özellikle yabancı kökenli sözcüklerde görülen bir durumdur. Sözcük içinde “nb” sessizlerinin yan yana gelmesi Türkçenin ses özelliklerine uymaz. Çünkü çıkış yerleri bakımından bu iki sessiz birbirinden farklıdır. “n” diş ünsüzüdür, “b” dudak ünsüzüdür.

Sponsor Bağlantılar

Türkçede sözcük içinde, dudak ünsüzü “b”, kendinden önceki diş ünsüzü “n”yi, dudak ünsüzü “m”ye dönüştürür. Çıkış yeri bakımından “m” ünsüzü ile “b” ünsüzü aynı özelliklere sahiptir. Her ikisi de dudak ünsüzüdür.

n” : diş ünsüzü                “b” : dudak ünsüzü           “m” : dudak ünsüzü

Dil, her zaman için kendine kolay gelen söyleyişi seçer. Dil, başına buyruktur. Dile, “Bu sözcüğün aslı bu. Bu sözcüğü böyle söyleyeceksin.” şeklinde bir baskı yapamazsınız. “penbe” sözcüğünü söylemektense, “pembe” sözcüğünü söylemek dile daha kolay gelir. Dilde görülen her olayın mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Neden “pembe”yi söylemek daha kolay? Çünkü “mb” ünsüzlerinin çıkış yerleri aynı, her ikisi de dudak ünsüzüdür. Çıkış yerleri farklı olan ünsüzleri söylemektense, aynı olanları söylemek daha kolaydır. “b” ünsüzü, kendisine uymayan “n” ünsüzünü, kendisine uyan “m” ünsüzüne dönüştürmüştür.

           n        –       b                                     m        –        b
           diş            dudak                              dudak            dudak
          çıkış yerleri farklı                               çıkış yerleri aynı

YANLIŞ                                          DOĞRU

tenbel      (Farsça)                 →     “tembel”
canbaz    (Farsça)                  →     “cambaz”
çenber     (Farsça)                 →     “çember”
penbe      (Farsça)                 →     “pembe”
nbül     (Farsça)                  →     “sümbül”
anbar      (Farsça)                  →     “ambar”
nbüş    (Farsça)                  →     “cümbüş”
kanbur                                  →     “kambur”

* NOT: Kimi sözcüklerde (birleşik sözcükler, yer adları, unvanlar) “nb” sesleri değişmez.

İstanbul, Safranbolu, onbaşı, binbaşı, sonbahar… (Doğru)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı