* “iken” sözcüğü kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabildiği gibi, sözcüğe bitişik de yazılabilir.

* “iken” sözcüğü kendinden önceki sözcüğe getirildiğinde başındaki “i” ünlüsü düşer, ünlüyle biten sözcüğe getirildiğinde araya “y” koruyucu ünsüzü girer.

Sponsor Bağlantılar

* “iken” sözcüğü; ister ayrı yazılsın ister bitişik, büyük ünlü uyumuna (kalınlık-incelik uyumuna uymaz.

çocuk iken    (doğru)    →   çocukken    (doğru)
yolda iken     (doğru)   →    yoldayken    (doğru)
dönecek iken (doğru)   →   dönecekken (doğru)
dolu iken       (doğru)   →   doluyken     (doğru)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı