* Belirli bir tarihi gösteren ve yanında rakam bulunan ay ve gün adlarının ilk harfi büyük yazılır.

Rakam (sayı) varsa →  İlk harf büyük

Konuyu daha iyi kavrayabilmek için belli bir tarihi değişik biçimlerde yazalım:

Sponsor Bağlantılar

Okulumuzda 12 Mart 2007 Pazartesi günü coşkulu bir tören yapıldı.
Okulumuzda 12 Mart 2007’de coşkulu bir tören yapıldı.
Okulumuzda 12 Mart Pazartesi günü coşkulu bir tören yapıldı.
Okulumuzda 12 Mart’ta coşkulu bir tören yapıldı.
Okulumuzda 2007 Mart’ında coşkulu bir tören yapıldı.
Okulumuzda Mart’ın 12’sinde coşkulu bir tören yapıldı.

Yukarıdaki cümlelerde ay ve gün adlarının ilk harfi büyük yazılmıştır. Çünkü cümlelerin hepsinde ay ve gün adlarının yanında rakam vardır.

* Yanında rakam bulunmayan ay ve gün adları küçük harfle yazılır.

Bu yıl şubat ayı çok soğuk geçti.
Çocukluğumdan beri pazartesi günlerini sevmem.
Kardeşim temmuzda teskeresini alacak.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı