* Özel adlara getirilen “-gil” yapım eki, kesme işareti (’) ile ayrılmaz. “-gil” yapım ekinden sonra getirilen diğer ekler de kesme işareti (’) ile ayrılmaz.

* “-gil” yapım eki eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar; büyük ünlü (kalınlık-incelik), küçük ünlü (düzlük-yuvarlaklık), ünsüz benzeşmesi uyumlarına uymaz. Her zaman “-gil” biçimindedir.

Bu akşam sınıfça, Aysungilde toplanacağız.
                          …Aysun’gilde… (yanlış)
                          …Aysungil’de… (yanlış)

Sponsor Bağlantılar

Dün geceki sarsıntıda Muratgilin evi de zarar görmüş.
                               …Murat’gilin… (yanlış)
                               …Muratgil’in… (yanlış)

* Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu görev ve anlamda kullanıldığında kesme işaretiyle (’) ayrılmaz, kendisinden sonra getirilen diğer ekler de kesme işaretiyle (’) ayrılmaz.

Cep telefonumu Zelişlerde unutmuşum ya!
                        …Zeliş’lerde… (yanlış)
                        …Zelişler’de… (yanlış)

* Özel adlara getirilen “-ler” eki, “benzerleri” anlamında, çekim eki göreviyle kullanıldığında kesme işaretiyle (’) ayrılır.

Aranızdan nice Orhan Veli’ler, Attilâ İlhan’lar çıkacaktır.

Bu ülke daha pek çok Sinan’lar, Yavuz’lar, Fatih’ler yetiştirecektir.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı